THỰC ĐƠN TẠI NHÀ HÀNG

menu_tam_chay_2022
gioi_thieu_menu_tam_chay_2022
mon_khai_vi_menu_tam_chay_2022
mon_khai_vi_menu_tam_chay_2022
mon_khai_vi_menu_tam_chay_2022
mon_chien_menu_tam_chay_2022
mon_chien_menu_tam_chay_2022
mon_chien_menu_tam_chay_2022
mon_xao_hap_menu_tam_chay_2022
mon_xao_hap_menu_tam_chay_2022
mon_kho_menu_tam_chay_2022
mon_kho_menu_tam_chay_2022
mon_canh_menu_tam_chay_2022
mon_com_bun_lau_menu_tam_chay_2022
mon_com_bun_lau_menu_tam_chay_2022
mon_com_bun_lau_menu_tam_chay_2022
mam_chay_menu_tam_chay_2022
mon_trang_mieng_menu_tam_chay_2022
mam_chay_menu_tam_chay_2022
mam_chay_menu_tam_chay_2022
mam_chay_menu_tam_chay_2022
Thong_tin_menu_tam_chay_2022

Thực phẩm chay

Nấm Hầu Thủ Ngon 0.5kg

Giá: 175.000đ

Giò Nấm Loại Ngon 1kg

Giá: 130.000đ

Giò Lụa Loại Ngon 1kg

Giá: 120.000đ

Chả Rong Biển Loại Ngon 1kg

Giá: 180.000đ

Dồi Chay Loại Ngon 1kg

Giá: 140.000đ

Tảo Biển Chi Lê Loại 1 0.5kg

Giá: 230.000đ